Kalnes VGS

 

Asfaltering av p-plasser og adkomstveier, samt gang og sykkelveier for Østfold Fylkeskommune, på Kalnes Videregående skole. Areal ca 8000 m2. Prosjektet ble ferdigstilt i november 2013.