Manstad (nytt boligfelt)

 

Asfaltering av veier o.l under opparbeidelse av nytt boligfelt på Manstad i Fredrikstad, for Eivind Engseth A/S, ferdigstilt våren 2013. 

manstad-2